...

5.133. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego langens jest równy 1. Wiedząc, że objętość ostrosłupa wynosi 6 dm³, oblicz: a) wysokość ostrosłupa, b) pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

5.133. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego langens jest równy 1. Wiedząc, że objętość ostrosłupa wynosi 6 dm³, oblicz: a) wysokość ostrosłupa, b) pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

Zobacz!