...

5.134. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 36√2 cm². Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają jednakową długość. Oblicz a) długość tych krawędzi, b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

5.134. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 36√2 cm². Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają jednakową długość. Oblicz a) długość tych krawędzi,

b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zobacz!