5.15. W pewnej firmie pracują dwie zmiany pracowników. Stosunek liczby pracow ników i zmiany do liczby pracowników II zmiany wynosi 3/2 . Wszystkich pracowni ków w firmie jest 50. Na każdej zmianie część pracowników nie wyprodukowala ani jednego wadliwego detalu i żaden z pracowników nie wyprodukował ich więcej niż cztery. Na poniższym diagramie przedstawiono liczbę wadliwych detali, wyprodukowanych przez pracowników tych zmian. 10 5 I zmiana Il zmiana 5 3 3 liczba wadliwych detali 2) która zmiana ma mniejszą średnią wadliwie wyprodukowanych detali przez jed nego pracownika? b) Oblicz średnią wadliwie wyprodukowanych detali przez jednego pracownika. lu pracowników firmy nie wyprodukowało ani jednego wadliwego detalu? Jaki to procent wszystkich pracowników?

5.15. W pewnej firmie pracują dwie zmiany pracowników. Stosunek liczby pracow ników i zmiany do liczby pracowników II zmiany wynosi 3/2 . Wszystkich pracowni ków w firmie jest 50. Na każdej zmianie część pracowników nie wyprodukowala ani jednego wadliwego detalu i żaden z pracowników nie wyprodukował ich więcej niż cztery. Na poniższym diagramie przedstawiono liczbę wadliwych detali, wyprodukowanych przez pracowników tych zmian. 10 5 I zmiana Il zmiana 5 3 3 liczba wadliwych detali 2) która zmiana ma mniejszą średnią wadliwie wyprodukowanych detali przez jed nego pracownika? b) Oblicz średnią wadliwie wyprodukowanych detali przez jednego pracownika. lu pracowników firmy nie wyprodukowało ani jednego wadliwego detalu? Jaki to procent wszystkich pracowników?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz