5.181. Podstawą graniastosłupa prostego ABCDA, B,C,D, jest trapez prostokątny, którego długości podstaw wynoszą: AB| = 6 cm, DC] = 3 cm, a wysokość trapezu: |AD| = 4 cm. Wiedząc, że wysokość tego graniastosłupa to 12 cm, oblicz: a) długości dwóch różnych przekątnych graniastosłupa b) cosinus kąta dwuściennego między płaszczyznami (ABC,D,) i (ABCD).

5.181. Podstawą graniastosłupa prostego ABCDA, B,C,D, jest trapez prostokątny, którego długości podstaw wynoszą: AB| = 6 cm, DC] = 3 cm, a wysokość trapezu: |AD| = 4 cm. Wiedząc, że wysokość tego graniastosłupa to 12 cm, oblicz: a) długości dwóch różnych przekątnych graniastosłupa b) cosinus kąta dwuściennego między płaszczyznami (ABC,D,) i (ABCD).

Chcę dostęp do Akademii!