5.184. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają taką Wykaz, że kąt między dwiema przeciwległymi krawędziami samą długość a słupa jest prosty. bOblicz objętość tego ostrosłupa w zależności od długości a. W jakiej odległości od wierzchołka ostrosłupa należy poprowadzić płaszczyznę równoległą do podstawy, aby pole otrzymanego przekroju było dwa razy mniej sze od pola podstawy?

5.184. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają taką Wykaz, że kąt między dwiema przeciwległymi krawędziami samą długość a słupa jest prosty. bOblicz objętość tego ostrosłupa w zależności od długości a. W jakiej odległości od wierzchołka ostrosłupa należy poprowadzić płaszczyznę równoległą do podstawy, aby pole otrzymanego przekroju było dwa razy mniej sze od pola podstawy?

Chcę dostęp do Akademii!