5.186. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przy prostokątne mają długość: (AC) = (BC) = 5 cm. Spodkiem wysokości ostrostupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość tego ostrosłupa jest równa 12 cm, oblicz: a długość boków trójkąta ABS 6) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABS) do płaszczyzny podstawy.

5.186. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przy prostokątne mają długość: (AC) = (BC) = 5 cm. Spodkiem wysokości ostrostupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość tego ostrosłupa jest równa 12 cm, oblicz: a długość boków trójkąta ABS 6) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABS) do płaszczyzny podstawy.

Chcę dostęp do Akademii!