5.2. Średnica AB okręgu ma długość 10 cm. Cięciwa CD, prostopadła do średni cy AB, jest oddalona od punktu A o 9 cm. Oblicz: a) tangens kąta CBA b) sinus kąta CAB.

5.2. Średnica AB okręgu ma długość 10 cm. Cięciwa CD, prostopadła do średni cy AB, jest oddalona od punktu A o 9 cm. Oblicz: a) tangens kąta CBA b) sinus kąta CAB.

Chcę dostęp do Akademii!