5.26. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że alpha in(0^ ,180^ ) oraz: a) tg * alpha = 1/2 b) cos a = – 24/25 c) sin alpha = (sqrt(5))/3 d) ctg alpha=- 11 60 ,

5.26. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że alpha in(0^ ,180^ ) oraz: a) tg * alpha = 1/2 b) cos a = – 24/25 c) sin alpha = (sqrt(5))/3 d) ctg alpha=- 11 60 ,