5.28. Kontrola jakości w firmie produkującej śruby bada ich jakość według następu. wych zasad: pobiera z danej partii losowo 20 śrub i odrzuca partie, jeśli odchylenie sruby to 25,5 mm. Kontrola jakości wybrala 20 śrub z wyprodukowanej partii. Poniż sty dlagram kolowy ilustruje procentowy udział śrub o odpowiedniej długości wśród standardowe 30% 2036 10% diugost sruty 25,4 mm 25,8 mm 25,2 mm 25,0 mm 25,6 mm a) Oblicz średnią dlugość śruby w wylosowanej do badania próbie, 1 Oceń, czy kontrola jakości wypadla pomyślnie. oblicz odchylenie standardowe od średniej długości śruby

5.28. Kontrola jakości w firmie produkującej śruby bada ich jakość według następu. wych zasad: pobiera z danej partii losowo 20 śrub i odrzuca partie, jeśli odchylenie sruby to 25,5 mm. Kontrola jakości wybrala 20 śrub z wyprodukowanej partii. Poniż sty dlagram kolowy ilustruje procentowy udział śrub o odpowiedniej długości wśród standardowe 30% 2036 10% diugost sruty 25,4 mm 25,8 mm 25,2 mm 25,0 mm 25,6 mm a) Oblicz średnią dlugość śruby w wylosowanej do badania próbie, 1 Oceń, czy kontrola jakości wypadla pomyślnie. oblicz odchylenie standardowe od średniej długości śruby 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz