5.34 Janek rzucił 50 razy kostką do gry i za każdym razem zapisal wynik rzutu. Sporządzil diagram częstotliwości względnych tego doświadczenia : częstość względna liczba oczek 3/25 1 1/5 2 9/50 3 7/50 4 6/25 5 3/25 6 a ) podaj medianę i modę wyrzuconych oczek b ) oblicz średnią liczbę oczek w jednym rzucie c ) oblicz wariancję i odchylenie standardowe od średniej liczby oczek w jednym rzucie

5.34 Janek rzucił 50 razy kostką do gry i za każdym razem zapisal wynik rzutu. Sporządzil diagram częstotliwości względnych tego doświadczenia : częstość względna liczba oczek 3/25 1 1/5 2 9/50 3 7/50 4 6/25 5 3/25 6 a ) podaj medianę i modę wyrzuconych oczek b ) oblicz średnią liczbę oczek w jednym rzucie c ) oblicz wariancję i odchylenie standardowe od średniej liczby oczek w jednym rzucie

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz