5.33. Bibliotekarka w pewnym liceum sprawdziła, ile książek w I semestrze wypoży tryli uczniowie klas trzecich z biblioteki szkolnej. Wyniki przedstawiła na diagramie slupkowym. 12,8% 23,2% 24% 28% 9,6% 10% 2,4% 20% 30% procent uczniów klas trzecich 40% 4 Oblicz średnią liczbę wypożyczonych książek przypadającą na jednego trzeciokla sistę. 6) Oblicz, ilu jest trzecioklasistów w tym liceum, jeśli wiadomo, że 80 uczniów wy pożyczyło w I semestrze więcej książek, niż wynosi średnia przypadająca na jed nego ucznia. liczba wypożyczonych książek

5.33. Bibliotekarka w pewnym liceum sprawdziła, ile książek w I semestrze wypoży tryli uczniowie klas trzecich z biblioteki szkolnej. Wyniki przedstawiła na diagramie slupkowym. 12,8% 23,2% 24% 28% 9,6% 10% 2,4% 20% 30% procent uczniów klas trzecich 40% 4 Oblicz średnią liczbę wypożyczonych książek przypadającą na jednego trzeciokla sistę. 6) Oblicz, ilu jest trzecioklasistów w tym liceum, jeśli wiadomo, że 80 uczniów wy pożyczyło w I semestrze więcej książek, niż wynosi średnia przypadająca na jed nego ucznia. liczba wypożyczonych książek

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz