5:32. a) Wyznacz liczby naturalne x oraz y, jeśli wiadomo, że średnia arytmetycz na zestawu liczb 3, x, 4, 3, y, 2, 5, 4, 4, 3 wynosi 3, 6, ajed jedyną dominanta jest liczba 3. b) Wyznacz liczby naturalne x oraz y, jeśli wiadomo, że średnia arytmetyczna zestawu liczb x, y, 3, 5, 1, 7, 8, 12, 15, 10 jest równa 7,1, mediana M e =7,5 ix

5:32. a) Wyznacz liczby naturalne x oraz y, jeśli wiadomo, że średnia arytmetycz na zestawu liczb 3, x, 4, 3, y, 2, 5, 4, 4, 3 wynosi 3, 6, ajed jedyną dominanta jest liczba 3. b) Wyznacz liczby naturalne x oraz y, jeśli wiadomo, że średnia arytmetyczna zestawu liczb x, y, 3, 5, 1, 7, 8, 12, 15, 10 jest równa 7,1, mediana M e =7,5 ix<M e

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz