...

5.35. Rozwiąż dany układ równań metodą podstawiania. (x-3)(x+3)+3y-x+2(x-2)²+y -2x+y=2 (e b) [2(y-x)+4=2y (x-(x+1)-2-(x-1) c) [(x-1)-(y+3)=(x-v)(x+y)-2y 3x+5=y d) [(x+1)(x-2)-(x-2)(x+1)=6 (x-y)+x+2=x(x-y)-y(x-y)+y e) 27y2-3(2x-3y)’ -2x=y+5-12x(x-3y) (x-3) (y-1)+10x=10+x²-y² J4y=(2x-5)(-5-2x)+(2x+3)-34 f) (3x-2)-(3x-v)(3x+y)=y(y-2)

5.35. Rozwiąż dany układ równań metodą podstawiania. (x-3)(x+3)+3y-x+2(x-2)²+y -2x+y=2 (e b) [2(y-x)+4=2y (x-(x+1)-2-(x-1) c) [(x-1)-(y+3)=(x-v)(x+y)-2y 3x+5=y d) [(x+1)(x-2)-(x-2)(x+1)=6 (x-y)+x+2=x(x-y)-y(x-y)+y e) 27y2-3(2x-3y)’ -2x=y+5-12x(x-3y) (x-3) (y-1)+10x=10+x²-y² J4y=(2x-5)(-5-2x)+(2x+3)-34 f) (3x-2)-(3x-v)(3x+y)=y(y-2)

Zobacz!