5.36. Maciek i Grzegorz analizowali wyniki swoich prac klasowych z matematyki. Każdy z chłopców ma po pięć ocen. Maciek uzyskał następujące wyniki: 4, 4, 2, 5,5. Okazało się, że średnia ocen Grzegorza jest o 1 mniejsza niż średnia ocen Maćka, Wiedząc, że wariancja ocen każdego z chłopców była taka sama i wynosiła 1,2, uzu pełnij oceny Grzegorza z prac klasowych z matematyki, jeśli wiadomo, że wśród pię ciu ocen są: 2, 3, 3 . Wśród 32-osobowej klasy 3a (w której każdy uczeń pochodzi z innej rodziny) przepro wadzono badania statystyczne dotyczące posia danego rodzeństwa. Wyniki badania przedsta wione są na diagramie obok.

 5.36. Maciek i Grzegorz analizowali wyniki swoich prac klasowych z matematyki. Każdy z chłopców ma po pięć ocen. Maciek uzyskał następujące wyniki: 4, 4, 2, 5,5. Okazało się, że średnia ocen Grzegorza jest o 1 mniejsza niż średnia ocen Maćka, Wiedząc, że wariancja ocen każdego z chłopców była taka sama i wynosiła 1,2, uzu pełnij oceny Grzegorza z prac klasowych z matematyki, jeśli wiadomo, że wśród pię ciu ocen są: 2, 3, 3 . Wśród 32-osobowej klasy 3a (w której każdy uczeń pochodzi z innej rodziny) przepro wadzono badania statystyczne dotyczące posia danego rodzeństwa. Wyniki badania przedsta wione są na diagramie obok.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz