5.37. a) Oblicz medianę i podaj modę liczby dzieci w badanej rodzinie. b) Oblicz średnia liczbe dzieci w badanej rodzi nie. c) Oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby dzieci w badanej rodzinie, Wynik po daj z dokładnością do całości. 18 16 14- 12 10 8 4 2 0 1 2 3 4 liczba rodzeństwa liczba uczniów

5.37. a) Oblicz medianę i podaj modę liczby dzieci w badanej rodzinie. b) Oblicz średnia liczbe dzieci w badanej rodzi nie. c) Oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby dzieci w badanej rodzinie, Wynik po daj z dokładnością do całości. 18 16 14- 12 10 8 4 2 0 1 2 3 4 liczba rodzeństwa liczba uczniów

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz