5.38. Nauczyciel przedstawił uczniom następujący system klasyfikacji rocznej 2 ma tematyki: Ocena roczna jest wystawiana jako zaokrąglona do liczby całkowitej średnia walona oceny za pierwszy semestr z waga 0,4 i oceny za drugi semestr z waga 0,6. Oceny semestralne wystawia nauczyciel jako średnie ważone (zaokrąglone do ca , u – średniej lości) następujących liczb: k- średniej z prac klasowych z wagą 0, 65 z odpowiedzi ustnych z wagą 0,25, d – średniej z prac domowych z waga 0,1 (każdą tych średnich zaokrągla do jednego miejsca po przecinku). Oblicz, jaką ocenę roczną otrzyma uczeń, który uzyskał następujące oceny: I semestr Il semestr 3,4,2, 4, 3, 4, 3 4, 5, 2 3,4,3 4,1 4,5 Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe

5.38. Nauczyciel przedstawił uczniom następujący system klasyfikacji rocznej 2 ma tematyki: Ocena roczna jest wystawiana jako zaokrąglona do liczby całkowitej średnia walona oceny za pierwszy semestr z waga 0,4 i oceny za drugi semestr z waga 0,6. Oceny semestralne wystawia nauczyciel jako średnie ważone (zaokrąglone do ca , u – średniej lości) następujących liczb: k- średniej z prac klasowych z wagą 0, 65 z odpowiedzi ustnych z wagą 0,25, d – średniej z prac domowych z waga 0,1 (każdą tych średnich zaokrągla do jednego miejsca po przecinku). Oblicz, jaką ocenę roczną otrzyma uczeń, który uzyskał następujące oceny: I semestr Il semestr 3,4,2, 4, 3, 4, 3 4, 5, 2 3,4,3 4,1 4,5 Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz