5.39. Suma trzech liczb x, y oraz z wynosi 6, a ich wariancja jest równa 21. Oblicz sumie kwadratów tych liczb.

5.39. Suma trzech liczb x, y oraz z wynosi 6, a ich wariancja jest równa 21. Oblicz sumie kwadratów tych liczb.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz