5,40. Zestaw trzech liczba, bic ma średnia arytmetyczną , i odchylenie stan dardowe od średniej równe sigma 1 Zestaw trzech liczba overline x 1 a+8, , b + 8ic + 8 ma średnią arytmetyczną , i odchylenie standardowe , Wyznacz związek pomiędzy średnimi overline x 2 sigma 2 arytmetycznymi i odchyleniami standardowymi obu zestawów danych

5,40. Zestaw trzech liczba, bic ma średnia arytmetyczną , i odchylenie stan dardowe od średniej równe sigma 1 Zestaw trzech liczba overline x 1 a+8, , b + 8ic + 8 ma średnią arytmetyczną , i odchylenie standardowe , Wyznacz związek pomiędzy średnimi overline x 2 sigma 2 arytmetycznymi i odchyleniami standardowymi obu zestawów danych 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz