5,41. Wiadomo, że wariancję zestawu danych x 1 ,x 2 ,…,x n , możemy obliczyć ze wzoru: sigma^ 2 = (x 1 – overline x )^ 2 +(x 2 – overline x )^ 2 +…+(x n – overline x )^ 2 n lub ze wzoru: (2) sigma^ 2 = x 1 ^ 2 +x 2 ^ 2 +…+x n ^ 2 n -( overline x ) gdzie i jest średnią arytmetyczną liczb x 1 ,x 2 ,…,x n Udowodnij, że wzory (1) i (2) są równoważne.

5,41. Wiadomo, że wariancję zestawu danych x 1 ,x 2 ,…,x n , możemy obliczyć ze wzoru: sigma^ 2 = (x 1 – overline x )^ 2 +(x 2 – overline x )^ 2 +…+(x n – overline x )^ 2 n lub ze wzoru: (2) sigma^ 2 = x 1 ^ 2 +x 2 ^ 2 +…+x n ^ 2 n -( overline x ) gdzie i jest średnią arytmetyczną liczb x 1 ,x 2 ,…,x n Udowodnij, że wzory (1) i (2) są równoważne.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz