5.41. Czy cos a może się równać: a)- sqrt 7 2; 1/(sin beta) to b) d) dla pewnego kąta B dla pewnego kąta B? stosując wzory redukcyjne: a) sin 120^ * cos 150^ +tg 135^

5.41. Czy cos a może się równać: a)- sqrt 7 2; 1/(sin beta) to b) d) dla pewnego kąta B dla pewnego kąta B?

stosując wzory redukcyjne: a) sin 120^ * cos 150^ +tg 135^