...

5.41. Wykres funkcji liniowej y-f(x) przechodzi przez punkty A(21,8) B(-9,-12). Wykres funkcji liniowej g(x)=1-x-9 przecina wykres funkcji ƒ w punkcie C. a) wzór funkcji. b) Oblicz współrzędne punktu C.

5.41. Wykres funkcji liniowej y-f(x) przechodzi przez punkty A(21,8) B(-9,-12). Wykres funkcji liniowej g(x)=1-x-9 przecina wykres funkcji ƒ w punkcie C. a) wzór funkcji. b) Oblicz współrzędne punktu C.

Zobacz!