5.53. Pan Kwiatkowski i pan Kowalski wpłacili swoje oszczędności o łącznej war tości 10 000 zł do różnych banków. Pan Kwiatkowski ulokował swoje oszczędności w banku, w którym oprocentowanie roczne wynosiło 1,2\% , zaś pan Kowalski w ban ku, który proponował oprocentowanie roczne w wysokości 1,4\% . Po roku łączna kwota odsetek wyniosła 138,4 zł. Ile złotych ulokował w banku każdy z panów?

5.53. Pan Kwiatkowski i pan Kowalski wpłacili swoje oszczędności o łącznej war tości 10 000 zł do różnych banków. Pan Kwiatkowski ulokował swoje oszczędności w banku, w którym oprocentowanie roczne wynosiło 1,2\% , zaś pan Kowalski w ban ku, który proponował oprocentowanie roczne w wysokości 1,4\% . Po roku łączna kwota odsetek wyniosła 138,4 zł. Ile złotych ulokował w banku każdy z panów?