...

5.66. Sprawdzian testowy z matematyki składał się z 50 pytań. Za każdą prawid łową odpowiedź uczeń otrzymywał 3 punkty, zaś za każdą odpowiedź błędną

5.66. Sprawdzian testowy z matematyki składał się z 50 pytań. Za każdą prawid łową odpowiedź uczeń otrzymywał 3 punkty, zaś za każdą odpowiedź błędną

Zobacz!