...

5.69. Dany jest czworościan foremny o wysokości H krawędzi długości a Da) Wykaż, że 3H² = 20². b) Wiedząc dodatkowo, że wysokość jest o 1 krótsza od krawędzi, oblicza. Wynik przedstaw w postaci o+ b√c, gdzie a, b, c E N.

5.69. Dany jest czworościan foremny o wysokości H krawędzi długości a Da) Wykaż, że 3H² = 20². b) Wiedząc dodatkowo, że wysokość jest o 1 krótsza od krawędzi, oblicza. Wynik przedstaw w postaci o+ b√c, gdzie a, b, c E N.

Zobacz!