5.72. W z syropem cukrowym o stężeniu 40%, aby otrzymać mieszaninę o stężeniu 25%? jakim stosunku wagowym należy zmieszać syrop cukrowy o stężeniu 20%

5.72. W z syropem cukrowym o stężeniu 40%, aby otrzymać mieszaninę o stężeniu 25%? jakim stosunku wagowym należy zmieszać syrop cukrowy o stężeniu 20%