...

5.75. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 2 dm, a krawędź boczna – 2√2 dm. Oblicz: a) miarę kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, b) wysokość ściany bocznej poprowadzonej z wierzchołka ostrosłupa.

5.75. Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 2 dm, a krawędź boczna – 2√2 dm. Oblicz: a) miarę kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, b) wysokość ściany bocznej poprowadzonej z wierzchołka ostrosłupa.

Zobacz!