5.8. Dana b) |

5.8. Dana b) |<C|=90^ ,cos| triangleleft A|= 3 A jest jedna z funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych tego kąta. a) sin alpha = 7/25 b) cos alpha = 60/61 c) tg * alpha = 2 2/5 D