5. Dwa okręgi o promieniach R ir są współśrodko we, R > r . Cięciwa AB większego okręgu jest styczna do mniejszego okręgu. Jeśli R ^ 2 – r ^ 2 = 9 to: A. |AB| = 6 C. |AB| = 12 B . |AB| = 9 D . |AB| = 18 D . |AC| = 1 D. 10 60 degrees; 120^ prime O 130 degrees; o ^ r

5. Dwa okręgi o promieniach R ir są współśrodko we, R > r . Cięciwa AB większego okręgu jest styczna do mniejszego okręgu. Jeśli R ^ 2 – r ^ 2 = 9 to: A. |AB| = 6 C. |AB| = 12 B . |AB| = 9 D . |AB| = 18 D . |AC| = 1 D. 10 60 degrees; 120^ prime O 130 degrees; o ^ r