...

6.111. Przekształcenie P punktów płaszczyzny jest zdefiniowane dla do- wolnego punktu płaszczyzny o współrzędnych (x, y) w następujący sposób:

6.111. Przekształcenie P punktów płaszczyzny jest zdefiniowane dla do- wolnego punktu płaszczyzny o współrzędnych (x, y) w następujący sposób:

Zobacz!