...

6.121. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kąt między dwiema sąsiednimi kra wędziami bocznymi ma miare 2a, gdzie a in(0^ ,30^ ) . Odległość wierzchołka pod. stawy należącego do jednej krawędzi bocznej od sąsiedniej krawędzi bocznej jest równa d. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Przekroje wielościanów – konstrukcje

6.121. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kąt między dwiema sąsiednimi kra wędziami bocznymi ma miare 2a, gdzie a in(0^ ,30^ ) . Odległość wierzchołka pod. stawy należącego do jednej krawędzi bocznej od sąsiedniej krawędzi bocznej jest równa d. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Przekroje wielościanów – konstrukcje 

Zobacz!

Dodaj komentarz