6.13. Dany jest sześcian ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 Niech płaszczyzna (ABCD) będzie rzutnia, a prosta AD, – kierunkiem rzutu równoległego na plaszczyznę (ABCD). Naszkicu obraz w tym rzucie: a) kwadratu A 1 B,C,D, b) trójkąta DBC c) trójkąta DCP, gdzie Pozna cza środek odcinka D 1 C 1 D A Prostopadłość prostych i płaszczyzn w prze strzeni. Rzut prostokątny na płaszczyznę

6.13. Dany jest sześcian ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 Niech płaszczyzna (ABCD) będzie rzutnia, a prosta AD, – kierunkiem rzutu równoległego na plaszczyznę (ABCD). Naszkicu obraz w tym rzucie: a) kwadratu A 1 B,C,D, b) trójkąta DBC c) trójkąta DCP, gdzie Pozna cza środek odcinka D 1 C 1 D A Prostopadłość prostych i płaszczyzn w prze strzeni. Rzut prostokątny na płaszczyznę 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz