6.142. Krawędź boczna prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego ma długość 8 dm, a krawędź podstawy – 4 dm. Przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podsta wy poprowadzono płaszczyznę prostopadłą do podstawy. Oblicz pole otrzymanego przekroju.

6.142. Krawędź boczna prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego ma długość 8 dm, a krawędź podstawy – 4 dm. Przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podsta wy poprowadzono płaszczyznę prostopadłą do podstawy. Oblicz pole otrzymanego przekroju.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz