6.145. Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzna prostopadłą do jednej z krawędzi bocznych ostrosłupa i jednocześnie zawierająca przekątną podsta wy. Otrzymany przekrój jest trójkątem rozwartokątnym, którego kąt rozwarty ma miarę 2a. Wyznacz cosinus kąta B nachylenia płaszczyzny tego przekroju do plasz czyzny podstawy

6.145. Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzna prostopadłą do jednej z krawędzi bocznych ostrosłupa i jednocześnie zawierająca przekątną podsta wy. Otrzymany przekrój jest trójkątem rozwartokątnym, którego kąt rozwarty ma miarę 2a. Wyznacz cosinus kąta B nachylenia płaszczyzny tego przekroju do plasz czyzny podstawy 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz