6.148. Przez krawędi AB podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCD poprowadzono płaszczyznę, do której należy środek S krawędzi CD. Wiedząc, że otrzymany przekrój tworzy z płaszczyzna podstawy kat 45%, oblicz cosinus kata Ase 45 degrees *

6.148. Przez krawędi AB podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCD poprowadzono płaszczyznę, do której należy środek S krawędzi CD. Wiedząc, że otrzymany przekrój tworzy z płaszczyzna podstawy kat 45%, oblicz cosinus kata Ase 45 degrees *

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz