6.150. Podstawą ostrosłupa prostego ABCD jest trójkąt prostokątny ABC, którego przyprostokątne mają długość |AB| = 6 cm , BC = 8 cm. Wysokość ostrosłupa jest równa 12 cm. Środki krawędzi AB, BC, CD i AD wyznaczają płaszczyznę przekroju tego ostrostupa. Oblicz: a) tangens kąta nachylenia tej plaszczyzny do płaszczyzny podstawy b) pole przekroju ostrosłupa tą plaszczyzną. Bryły obrotowe. Pole powierzchni brył obrotowych Walec

 6.150. Podstawą ostrosłupa prostego ABCD jest trójkąt prostokątny ABC, którego przyprostokątne mają długość |AB| = 6 cm , BC = 8 cm. Wysokość ostrosłupa jest równa 12 cm. Środki krawędzi AB, BC, CD i AD wyznaczają płaszczyznę przekroju tego ostrostupa. Oblicz: a) tangens kąta nachylenia tej plaszczyzny do płaszczyzny podstawy b) pole przekroju ostrosłupa tą plaszczyzną. Bryły obrotowe. Pole powierzchni brył obrotowych Walec 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz