6.155. Dany jest prostokąt, którego długości boków pozostają w stosunku 1:2. W wyniku obrotu tego prostokąta wokół dwóch różnych jego osi symetrii powstają dwa walce. Oblicz stosunek pól powierzchni calkowitych tych walców.

6.155. Dany jest prostokąt, którego długości boków pozostają w stosunku 1:2. W wyniku obrotu tego prostokąta wokół dwóch różnych jego osi symetrii powstają dwa walce. Oblicz stosunek pól powierzchni calkowitych tych walców.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz