6.170. Stożek o promieniu podstawy R przecięto płaszczyzną równoleglą do pod stawy, która podzieliła wysokość stożka w stosunku m:n, licząc od wierzchołka stoż ka. Oblicz pole otrzymanego przekroju.

6.170. Stożek o promieniu podstawy R przecięto płaszczyzną równoleglą do pod stawy, która podzieliła wysokość stożka w stosunku m:n, licząc od wierzchołka stoż ka. Oblicz pole otrzymanego przekroju.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz