6.190. Powierzchnia boczna walca jest prostokątem, którego przekątne mają dłu gość 12 dm i przecinają się pod kątem 30 degrees °. Oblicz objętość tego walca. Rozważ dwa przypadki.

6.190. Powierzchnia boczna walca jest prostokątem, którego przekątne mają dłu gość 12 dm i przecinają się pod kątem 30 degrees °. Oblicz objętość tego walca. Rozważ dwa przypadki.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz