...

6.193. Piwnica ma kształt połowy walca o długości 6 mi średnicy 5 m (zobacz rysu nek). Oblicz kubaturę piwnicy oraz jej pole powierzchni całkowitej (sklepienie wraz z podłoga i pionową ścianą na końcu piw- nicy). Wyniki zaokrąglij do całości.

6.193. Piwnica ma kształt połowy walca o długości 6 mi średnicy 5 m (zobacz rysu nek). Oblicz kubaturę piwnicy oraz jej pole powierzchni całkowitej (sklepienie wraz z podłoga i pionową ścianą na końcu piw- nicy). Wyniki zaokrąglij do całości.

Zobacz!

Dodaj komentarz