6.195. Dany jest romb, którego kąt ostry jest równy 30 degrees Wykaż, że objętość bryły powstałej z obrotu tego rombu wokół jego boku jest cztery razy mniejsza od obje. tości bryły powstałej w wyniku obrotu kwadratu o takim samym boku wokół tego boku

6.195. Dany jest romb, którego kąt ostry jest równy 30 degrees Wykaż, że objętość bryły powstałej z obrotu tego rombu wokół jego boku jest cztery razy mniejsza od obje. tości bryły powstałej w wyniku obrotu kwadratu o takim samym boku wokół tego boku

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz