6.198. Pole powierzchni bocznej walca jest równe P, a objętość wynosi V. Oblicz tangens kata nachylenia przekątnej przekroju osiowego walca do płaszczyzny pod stawy

6.198. Pole powierzchni bocznej walca jest równe P, a objętość wynosi V. Oblicz tangens kata nachylenia przekątnej przekroju osiowego walca do płaszczyzny pod stawy 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz