6.206. W stożek wpisano walec w ten sposób, że dolna podstawa walca zawiera się w podstawie stożka, a okrąg górnej podstawy walca zawiera się w powierzchni bocznej stożka. Kat rozwarcia stożka jest prosty. Pole powierzchni całkowitej walca jest równe polu powierzchni bocznej stożka. Wykaż, odległość wierzchołka stożka od górnej podstawy walca jest równa połowie długości tworzącej stożka.

6.206. W stożek wpisano walec w ten sposób, że dolna podstawa walca zawiera się w podstawie stożka, a okrąg górnej podstawy walca zawiera się w powierzchni bocznej stożka. Kat rozwarcia stożka jest prosty. Pole powierzchni całkowitej walca jest równe polu powierzchni bocznej stożka. Wykaż, odległość wierzchołka stożka od górnej podstawy walca jest równa połowie długości tworzącej stożka.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz