...

6.21. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f. f(x)=x^ 2 – a) + 10x x + 25 f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 8x + 32 b) f(x) = – x ^ 2 + 2x – 1 d) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 – 2x – 3 1

6.21. Wyznacz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f. f(x)=x^ 2 – a) + 10x x + 25 f(x) = 1/2 * x ^ 2 + 8x + 32 b) f(x) = – x ^ 2 + 2x – 1 d) f(x) = – 1/3 * x ^ 2 – 2x – 3 1

Zobacz!