6.218 . Stożek o wysokości H wpisano w kulę. Oblicz objętość kuli, wiedząc, że jest ona cztery razy większa od objętości stożka. Zastosowanie analizy matematycznej w rozwią zywaniu zadań z geometrii przestrzennej

6.218 . Stożek o wysokości H wpisano w kulę. Oblicz objętość kuli, wiedząc, że jest ona cztery razy większa od objętości stożka. Zastosowanie analizy matematycznej w rozwią zywaniu zadań z geometrii przestrzennej 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz