6.220. Rozpatrujemy wszystkie prostopadłościany o objętości 9 litrów, których jed na z krawędzi podstawy jest dwa razy dłuższa od drugiej. a) Napisz wzór funkcji opisującej pole powierzchni całkowitej P takiego prostopa dłościanu w zależności od długości x krótszej krawędzi podstawy. b) Wyznacz wymiary tego prostopadłościanu, który ma najmniejsze pole po wierzchni całkowitej.

6.220. Rozpatrujemy wszystkie prostopadłościany o objętości 9 litrów, których jed na z krawędzi podstawy jest dwa razy dłuższa od drugiej. a) Napisz wzór funkcji opisującej pole powierzchni całkowitej P takiego prostopa dłościanu w zależności od długości x krótszej krawędzi podstawy. b) Wyznacz wymiary tego prostopadłościanu, który ma najmniejsze pole po wierzchni całkowitej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz