6.225. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu równym 9 sqrt 3 cm^ 2 , W ten stozek wpisujemy walce w taki sposób, że jedna podstawa walca jest zawarta w podstawie stożka, a okrag drugiej podstawy walca jest zawarty w po wierzchni bocznej stożka. Wyznaczymy objętość tego walca, który ma największą objętość. eida b w ym ste

6.225. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu równym 9 sqrt 3 cm^ 2 , W ten stozek wpisujemy walce w taki sposób, że jedna podstawa walca jest zawarta w podstawie stożka, a okrag drugiej podstawy walca jest zawarty w po wierzchni bocznej stożka. Wyznaczymy objętość tego walca, który ma największą objętość. eida b w ym ste

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz