6.229. W kulę o promieniu (sqrt(10))/2 wpisujemy prostopadłościany o polu podstawy równym 4. Wyznacz wymiary prostopadłościanu o największej objętości.

6.229. W kulę o promieniu (sqrt(10))/2 wpisujemy prostopadłościany o polu podstawy równym 4. Wyznacz wymiary prostopadłościanu o największej objętości.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz