6.232. Jeżeli każdą krawędź sześcianu przedłużymy o 1 dm, to jego objętość zwięk ay się 125 razy. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.

6.232. Jeżeli każdą krawędź sześcianu przedłużymy o 1 dm, to jego objętość zwięk ay się 125 razy. Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz