...

6.24. W równoległoboku ABCD przekątna DB jest jednocześnie wysokością popro wadzoną na boki AD i BC. Proste DB i AC przecinają się w punkcie 0. Odcinek EO jest prostopadły do płaszczyzny (ABCD). Wykaż, że trójkąty BCE i ADE są prostokątne.

6.24. W równoległoboku ABCD przekątna DB jest jednocześnie wysokością popro wadzoną na boki AD i BC. Proste DB i AC przecinają się w punkcie 0. Odcinek EO jest prostopadły do płaszczyzny (ABCD). Wykaż, że trójkąty BCE i ADE są prostokątne.

Zobacz!

Dodaj komentarz