...

6.25. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: . Odcinek DC jest prostopadły do płaszczyzny (ABC) i ma długość 22,5 cm. BC = 20 cm Oblicz wysokość trójkąta ABD poprowadzoną na bok AB.

6.25. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: . Odcinek DC jest prostopadły do płaszczyzny (ABC) i ma długość 22,5 cm. BC = 20 cm Oblicz wysokość trójkąta ABD poprowadzoną na bok AB.

Zobacz!

Dodaj komentarz